Viser fram Lofotkrafta

Hvordan forteller du historien om et kraftselskap?

Vår leveranse for Lofotkraft er én mulig måte å gjøre det på. Lofotkraft er et mellomstort kraftselskap (det finnes snaut 150 slike selskap i Norge, små og store), eid av de seks kommunene i Lofoten. Som mange andre kraftbedrifter skal de av flere grunner gjennomføre enorme investeringer de neste årene: Det gamle nettet er utslitt, brukernes vaner endrer seg, klimaendringer stiller nye krav til beredskap.

Disse investeringene skal veies mot kommunenes behov for inntekter fra selskapet. For mange kommuner i Norge er kraftinntektene svært viktige.

Samtidig er dette en bransje som har et stort behov for å rekruttere mer arbeidskraft de neste 10-15 årene.

– For Lofotkraft har det vært viktig å fortelle hvorfor de prioriterer store investeringer, ikke bare overfor myndigheter og bransjen, men særlig til det fellesskapet som i siste ledd eier kraftressursene, nemlig befolkningen. Det kan ikke pakkes inn i fagprat og byråkrat-terminologi. Det må fortelles gjennom konkrete, folkelige eksempler på hva Lofotkrafts innsats betyr for regionen. Derfor laget vi Lofotkrafta – en nettside og et printmagasin med mennesker og fortellinger fra Lofoten, sier Peter Raaum, daglig leder i Visualdays.

I tillegg har Visualdays produsert tre filmer for Lofotkraft: To av dem knyttet til bruk i rekruttering av montører og ingeniører. Den tredje er fortellingen om et kraftselskap med litt andre utfordringer enn kraftselskap flest.

Du finner nettsiden lofotkrafta.no ved å klikke her. Nettsiden oppdateres løpende, mens printmagasinet ble fulldistribuert i Lofoten i november 2014. Du kan bla i magasinet her. Neste utgave er planlagt utgitt i april 2015.