For digital eller print

Visualdays lager film, foto og tekst.

Gro Harlem Brundtland lærte oss at alt henger sammen med alt, og selv om kommunikasjon kanskje ikke var hennes paradegren tror vi påstanden gjelder på dette feltet også. Sammenheng krever helhet. Og et av de viktigste kjennetegnene på vellykkede kommunikasjonsprosjekter er den røde tråden: Fra idéutvikling med utgangspunkt i strategi og visjoner, via produksjon av godt og relevant innhold, til distribusjon mot de målgruppene som defineres.

Vi hjelper deg med hele denne prosessen, fra idé til handling.

Vår erfaring er fra landets største avisredaksjoner, medier som hver dag satte dagsorden for den offentlige samtalen. Vi vet hvordan budskap gjøres tydelige. Og vi vet hvordan de publiseres effektivt, enten du vil lage et klassisk printmagasin eller du henvender deg til et publikum vi a sosiale medier – og som du bare når via en mobil.