Kjempet for livet under isen

Harald Håkenrud (bildet) kjempet for livet da traktoren gikk under isen på Storsjøen i Hedmark. Bondens dramatiske beretning promoterer Bondelagets storstilte prosjekt for å øke bevisstheten på beredskap og forebygging, «Tryggere sammen».

Prosjektet har vært gjennom en pilotfase i vinter, med tester i seks lokallag i ulike deler av landet. Til høsten skal prosjektet tilbys alle de 540 lokallagene i Norges Bondelag. Sjekk ut www.tryggeresammen.no.

Alt innhold er produsert av oss i Visualdays, i samarbeid med Norges Bondelag – og med Gjensidige-stiftelsen som sentral økonomisk bidragsyter.

Håkenrud fortalte i detalj om dramatikken han opplevde en desemberdag i 2001, da Hedmark Bondelag holdt sitt årsmøte denne uka. Han har ikke deltatt i selve Tryggere sammen-prosjektet, men mange andre beretter der om til dels ekstreme utfordringer på grunn av uvær, ulykker, brann eller sykdom.

Håkenrud var en hårsbredd unna å miste livet da traktoren gikk gjennom isen på Storsjøen.

«Mitt mareritt kunne ganske enkelt vært unngått med bedre risikovurdering. I ettertid har jeg jobbet flere år med HMS i offshore, og har lært hvor viktig det er å forebygge og øve på farlige situasjoner. Jeg vil avslutte med et spørsmål til dere i salen: Hvor mange av dere har hatt brannøvelse i deres eget hjem i løpet av det siste året?» sa Håkenrud.

Målet med prosjektet å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

– Betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser anerkjennes av myndighetene som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. Det pekes på at den norske dugnadsånden der naboer stiller opp for hverandre, gjør samfunnet vårt mer robust. I store deler av landet er en bonde en av naboene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle, sier han.