Smaken av lokalmat

Publisert: 27. november 2012.

Konsept: Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke, med støtte fra Innovasjon Norge, og er et mobiliseringprosjekt for å få flere produsenter til å se mulighetene i lokalmatproduksjon. Den første delen av prosjektet har vært å lage fem unike filmer fra fem ulike produsenter og ulike regioner i Norge. Filmene er rettet både mot produsenter som skal inspireres til å starte med lokalmat, og de skal hjelpe til i omdømmebyggingen av norsk landbruk blant forbrukere.