492 minutters mediekonsum. Hver dag. Og det øker.

Internett fortsetter å drive det globale mediekonsumet, i følge ny undersøkelse. I gjennomsnitt vil vi bruke 492 minutter på medier hver dag i 2015.

Undersøkelsen er gjort av mediebyrået ZenithOptimedia, og har som ambisjon å gi anslag på utviklingen i mediekonsumet fram til 2017. Funnene indikerer en årlig vekst på 1,4 prosent – til 506 minutters daglig mediekonsum i 2017.

Undersøkelsen er gjort samtidig i 65 land over hele verden.

Og den globale trenden skiller seg i liten grad fra den norske utviklingen:

  • Siden 2010 har konsumet økt fra 461,8 til 485,3 minutter daglig i 2014.
  • Internettbruken øker desidert mest, fra 59,6 i 2010 til 109,5 minutter i 2014.
  • Nettveksten betyr at tiden vi bruker på tradisjonelle medier reduseres – fra 402,2 i 2010 til 375,8 minutter i 2014.

Vi skrev om den norske utviklingen i denne bloggposten tidligere i vår.

 

20150602 statista infografikk mediebruk

 

ZenithOptimedia anslår en vekst på 1,7 prosent pr år fram mot 2017, med internett som driveren. Byrået tror internetts andel av totalen vokser fra 12,9 prosent i 2010 til 28,6 prosent i 2017.

Ikke uventet er det papiravisene som blør mest – selv om alle de store, tradisjonelle mediekanalene mister oppslutning.

Vi bruker 25,6 prosent mindre tid på å lese aviser, 19,0 prosent mindre på å lese magasiner, og 6,0 prosent mindre tid på TV-titting i 2014 enn vi gjorde i 2010.

Men mindre tid brukt på tradisjonelle formater, betyr ikke nødvendigvis at båten holder på å velte for de tradisjonelle medieprodusentene som sådan. Undersøkelsen gir nemlig bare svar på bruk av mediene på deres tradisjonelle flater. I denne undersøkelsen teller TV-titting på nettbrett som internettbruk.

Hvor er så mediekonsumet høyest?

Latin-Amerika, svarer undersøkelsen. 744 minutter pr hode pr døgn. Godt over halve døgnet, med andre ord.

Men veksten er størst i Asia og Stillehavsregionen, der konsumet i dag er lavest (blant de landene hvor undersøkelsen er gjennomført) med 301 minutter daglig. Her ventes vekst på 2,9 prosent årlig.