Zombier og Facebook i klasserommet

Skal barna bruke Facebook på skolen? Du vil kanskje bli overrasket når du ser hvordan flere norske skoler bruker sosiale medier aktivt i undervisningen. Vi tok turen til Nordahl Grieg VGS i Bergen for å se hvordan de bruker både Facebook og zombie-spill som en naturlig del av skoletilbudet.

På oppdrag for Senter for IKT i utdanningen lager vi en serie korte reportasjefilmer som viser hvordan forskjellige skoler bruker informasjonsteknologi i undervisningen. Vi har vært i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående og læreskolen.

Tilbud og opplegg varierer fra sted til sted, men felles for alle de som lykkes er at de ser på data og nettbrett som et ekstra tilskudd til vanlige undervisningsformer. De bruker ikke data for at elevene skal lære data. De bruker det som hjelpemiddel i fagene.

På Nordahl Grieg bruker de sosiale medier som planleggingsverktøy for både elever og lærere. Lærerne bruker også sosiale medier for å gi tilbakemeldinger og veiledning underveis i skoleprosjekter. Google Disk brukes daglig som skriveverktøy der læreren kan gå inn å veilede  underveis.

Til og med zombie-spillene har funnet sin vei inn i undervisningen på Nordahl Grieg. Lærer Tobias Staaby bruker de etiske dilemmaene i spillet som bakgrunn for moralfilosofiske diskusjoner i klassen.

På samme måte kan vi se at nettbrettet har tilført nye muligheter i musikktimen. Musikkpedagog Eldar Skjørten viste oss med stor iver hvordan en hel klasse kan framføre et musikkstykke live på nettbrett der alle spiller sin egen del av musikken. Imponerende! Og langt finere enn den vanlige blokkfløytekonserten for middels interesserte ungdomsskoleelever.

Vi i Visualdays ønsker debatten om bruk av data i skolen velkommen. Disse filmene gir ikke et entydig svar på hva som er riktig nivå for den norske skole. De viser eksempler på skoler som bruker IKT som et pedagogisk virkemiddel. Forskning vil forhåpentligvis hjelpe oss til bedre å forstå hvordan vi skal bruke disse verktøyene i framtiden.

Vi jobber fortsatt med flere filmer for senteret. Akkurat nå er vi på jakt etter en reportasje fra yrkesfag med god bruk av IKT.

Kontakt oss gjerne hvis noen sitter på gode tips!