Et blikk bak scenen

Visualdays lager en serie filmer for Westerdals Oslo ACT for bruk i rekruttering av flere studenter til høyskolen. Her er et blikk bakom kamera fra opptakene til filmen om scenekunst-studiet. Filmen er laget av Marie Olafsen, student ved Høgskolen i Hedmark, som har vært på utplassering hos oss i vinter.

Westerdals-filmen inngår i en serie filmer som primært skal publiseres på høyskolens nye nettside, i tillegg til at den markedsføres på Facebook og YouTube.

Filmene er kortportretter av studiehverdagen til studenter ved de ulike interesseområdene på høyskolen, supplert med intervjuer med lærere og dekaner.