Gir mindre mer?

Innovasjonsdebatten går igjen – med kjønnskrangel og krav om bedre støtteordninger. En ny bok antyder at vi gjør hele innovasjonsprosessen for vanskelig.

  • 24. april 2015
  • Tekst: Tore Berntsen
  • Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Google Norge-sjefen Jan Grønbech påpekte det åpenbare i en kronikk i Aftenposten denne uka: «Innovasjon oppstår der behovet er størst for nyvinning». Derfor skjer norsk innovasjon innen oljeindustrien og maritime næringer.

Hans andre hovedpoeng er at innovasjon drives av brukerbehov. Offentlig sektor har en størrelse som gjør den til en sentral innovasjonsdriver i Norge, men store deler av sektoren er kjent for å styres etter alt annet enn brukernes behov og ønsker.

Sektoren preges heller ikke av tempo i beslutningsprosessene. Alle skal med. Og alt skal inn. Det tar tid, og det blir komplisert.

En bok utgitt av The Economist-konsernet påpeker at kompliserte løsninger ofte er en hovedutfordring for god innovasjon.

I «Frugal Innovation» (‘frugal’ betyr nøysom) presenterer forfatterne Navi Radjou og Jaideep Prabhu dusinvis av caser, innen ulike næringer, hvor tradisjonelle innovasjonsprosesser er utfordret.

Svært ofte, hevder de to, gjøres både utviklingsprosessen og selve løsningen altfor komplisert.

«De fleste av oss bruker under 10 prosent av funksjonaliteten i Microsoft Word. Og 90 prosent av brukerne nøyer seg med 10-15 prosent av funksjonaliteten i datamaskinen de kjøper», skriver de. Jo mer komplisert design og funksjonalitet, jo dyrere produkt. Omlag 70 prosent av kostnadene på et produkt, dets livssyklus sett under ett, er knyttet til designbeslutninger. Hvorfor prioriteres da de vanskelige detaljene som få bruker?

Radjou og Prabhu lister opp seks punkter som avgjørende for bedre og smartere innovasjon:

  • Løsningene må fokusere på sluttbrukerne i mye større grad enn det skjer i dag.
  • Ressursene må brukes smartere lokalt, både fordi ressursmengden er begrenset og fordi det koster mye å flytte den.
  • Forbrukerne etterspør i stadig større grad bærekraftige løsninger.
  • Å endre forbrukernes vaner og holdninger, krever engasjerte og motiverte kunder.
  • Bedriftenes mest bevisste og proaktive kunder kan bidra med ideer, korreksjon og forretningsutvikling.
  • Skaff deg innovative venner og allierte.

– «Frugal innovation» handler om å gjøre ting bedre, sier Radjou – som samtidig bruker et Einstein-sitat for å understreke at løsningen på en utfordring krever en annen tenkning enn den som skapte problemet i utgangspunktet…

Du får kjøpt boka på Amazon. Og du kan stifte ytterligere bekjentskap med parets tanker gjennom denne Ted Talk-videoen, fra Rio i fjor. Der snakker Navi Radjou om «nøysom innovasjon» gjennom en serie smarte løsninger, primært fra vekstmarkeder.