Bondelagets storstilte prosjekt for å øke bevisstheten på beredskap og forebygging, «Tryggere sammen».

Siden 2015 har Visualdays bidratt med tekst, foto og film til prosjektet Tryggere Sammen.Prosjektet tilbys alle de 540 lokallagene i Norges Bondelag. Sjekk ut www.tryggeresammen.no.

Alt innhold er produsert av oss i Visualdays, i samarbeid med Norges Bondelag – og med Gjensidige-stiftelsen som sentral økonomisk bidragsyter. I 2018 og 2019 lager vi nye historier (tekster og filmer) om og med bønder som lever med risiko og sårbarhet.

Målet med prosjektet å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

– Betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser anerkjennes av myndighetene som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. Det pekes på at den norske dugnadsånden der naboer stiller opp for hverandre, gjør samfunnet vårt mer robust. I store deler av landet er en bonde en av naboene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle, sier han.